Vesnovka obecná

Vesnovka obecná je vytrvalá, 30-50 cm vysoká rostlina z čeledi brukvovité. Jedná se o šedavě chlupatý, hluboko kořenící, výběžkatý plevelný druh. Přízemní a dolní lodyžní listy jsou obvejčité, chobotnaté až lyrovité, střední a horní lodyžní listy bývají podlouhlé, eliptické a až 10 cm dlouhé. Lodyhy přímé, hustě olistěné, slabě hranaté, přitiskle chlupaté. Květy jsou uspořádané v hustých chocholíkovitých latách, jsou drobné, pravidelné, oboupohlavné, čtyřčetné. Bílé široce obvejčité korunní lístky jsou delší než otevřené, široce vejčité lístky kališní. Plody jsou srdcovité šešulky ukončené dlouhou čnělkou, často obsahují jedno semeno, 1,5–2 mm dlouhé, v obrysu oválné, většinou zploštělé, červenohnědé až hnědé, obvykle se šedým povlakem, který za vlhka silně lepí. Kvete od května do července a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc semen.

Výskyt

Vesnovka obecná původně pochází ze Středozemí a ze Střední a Přední Asie. V současnosti se rostlina vyskytuje téměř po celém světě. U nás se roste především v teplejších oblastech, ve vyšších polohách jen ojediněle a pouze přechodně. Vyskytuje se v příkopech a na okrajích cest a náspech. Dále je možné ji zahlédnout na rumištích, kompostech, navážkách a skládkách, polích, v sadech, na vinicích, chmelnicích a na jiných narušovaných stanovištích. Roste na vysýchavých, štěrkopísčitých až hlinitojílovitých půdách. Zapleveluje všechny jednoleté i víceleté plodiny a také vytrvalé kultury. Patří mezi méně významné plevele. Na orné půdě roste ojediněle na okrajích polí.