Svazenka vratičolistá

Jedná se o jednoletou, nenáročnou, středně vysokou rostlinu mající přímou, 20–80 cm vysokou lodyhu. Vespod bývá lysá a v horní části chlupatá. Je to modrofialově kvetoucí druh byliny z rodu svazenka. Její listy jsou nepravidelně peřenosečné, řapíkaté až přisedlé, podlouhle vejčité. Jsou dlouhé 2 až 10 cm a široké 0,5 až 2 cm. Květenstvím je vijan. Květy svazenky jsou uspořádány v mnohokvětých dvouvijanech. Jsou oboupohlavné, velké až 1 cm a postupně vykvétají po dobu asi šesti týdnů. Pětičetný, zelený, kalich má chlupaté lístky, které jsou stejně dlouhé jako koruna. Je téměř až k základu členěný. Koruna bývá modrofialová, kolovitá až zvonkovitě nálevkovitá. Vyčnívají z ní tyčinky s fialovými nitkami a prašníky s neobvykle modrým pylem. Semeník vytvořený ze dvou plodolistů má na vrcholu rozdvojenou čnělku a kolem něj je nektárium. Plody jsou hladké, dvoupouzdré a šedohnědě zbarvené tobolky. Obsahují dvě až čtyři semena. Tato semena jsou oválného tvaru a mají šedou nebo hnědou barvu.

Výskyt

Svazenka vratičolistá se pěstuje na polích. Přechodně zplaňuje, protože semena vyklíčí na podzim a mladé rostliny nepřežijí naši zimu. Preferuje lehčí, štěrkovité a písčité, sušší zeminy.

Využití

Svazenka vratičolistá je pěstována jako pícnina, zelené hnojení nebo jako medonosná rostlina, případně se může pěstovat k technickým účelům. Silná pokryvnost jejích jemných listů zajišťuje velmi dobrou odplevelovací schopnost. Výborně zastiňuje půdu a zabraňuje výparu, přispívá k lepším výnosům následných plodin a k lepší struktuře půdy. Je ideální plodinou pro pozemky postižené erozí. Zelené hnojení svazenkou obohacuje půdu o potřebné živiny. Zelené hnojení je výhodné, ekologické a chrání odkrytou půdu před vysoušením sluncem, erozí a vymýváním živin deštěm.