Jedle bělokorá

Jedle bělokorá patří do čeledi borovicovitých (Pinacea). Jedná se o až 60 m vysoký jehličnatý strom mající válcovitou pyramidální korunu. Její borka je hladká, většinou světle šedá, s věkem rozpukaná a tmavší. Kvete v květnu, jejím plodem je šiška. Jedle bělokorá se dožívá až 600 let. Je to velmi atraktivní dřevina, která je oblíbená pro své lesklé jehličí a tvar větviček. Dřevo jedle bělokoré je měkké, středně lehké, elastické a pevné, málo sesychá, má dobrou rozměrovou a tvarovou stálost, dobře se suší a impregnuje. Jedlové dřevo není odolné proti napadení houbou, hmyzem a povětrnostním vlivům, ve vodě je ale vysoce trvanlivé.

Výskyt

Jedle bělokorá se nejčastěji vyskytuje ve střední až jižní Evropě. Na jihu roste od Pyrenejí přes Korsiku, jižní Itálii a Makedonii až po Bulharsko a Řecko. Nejjižněji ji najdete na jihu Apeninského poloostrova. Na severu je rozšířená u Varšavy a v Bělověžském pralese. Východní hranice jejího výskytu pokračuje do Východních a Jižních Karpat. Uvnitř Alp a v Tatrách je zastoupená jen mírně. V ČR roste roztroušeně ve všech okrajových pohořích mimo Ždánického lesa. Teplé pahorkatiny a úvaly velkých řek nejsou jejím rezervoárem. Velmi známou rezervací s tímto druhem je Mionší v Moravskoslezských Beskydech.

Využití

Především jedlové dřevo se používá k vodním stavbám při výrobě člunů, pilotů, jezů atd. Také se používá  jako stavební dříví k výrobě šindelů, sudů apod. a dále se s oblibou používá na rekonstrukce krovů historických budov a dřevěných staveb či zastřešených mostů. Jedle bělokorá je dřevina mající značný hospodářský význam. Patří mezi lesnicky nejproduktivnější evropské dřeviny. Její dřevo má podobné vlastnosti jako smrkové a využívá se na vodních stavbách, k výrobě nábytku nebo hudebních nástrojů a jako palivové dříví.

Sběr šišek jedle bělokoré

Do korun třicetimetrových jedlí se vypravuje skupina sběračů reprodukčního materiálu s cílem otrhat šišky, které rostou právě až v samé koruně. Náročný výstup má jediný cíl, a sice sesbírat dostatek kvalitních semen, z kterých se napěstují geneticky kvalitní výsadbyschopné sazenice jedle bělokoré. Ta jako jedna ze základních melioračních a zpevňovacích dřevin pomáhá zvyšovat stabilitu lesních porostů. V místech, kde tato dřevina chybí, je potřeba ji uměle podsadit.